TYPE GRAVEN

  1. Algemene graven; In deze graven kunnen mensen van verschillen families worden begraven. Afhankelijk van de voorschriften komt hier vaak voor ieder persoon een aparte gedenksteen op het graf.
  2. Familiegraven; In deze graven kunnen meerdere personen van dezelfde familie worden begraven. Op deze graven wordt bij het plaatsen van de inscriptie rekening gehouden met
    (meerdere) vervolg inscripties.
  3. Urnen graven; Deze graven zijn geschikt voor het plaatsen van één of meerdere urnen van één familie, ook bij deze graven wordt rekening houden met eventuele vervolg inscripties.

Grafsoorten A, B en C kunnen uitgevoerd zijn als zandgraf of als keldergraf.

Zandgraf: gegraven graf in de grond.

Keldergraf: betonnen kelder met afsluitdeksel, welke in de grond wordt ingegraven.

In de meeste gevallen is er al bepaald of het graf een zandgraf of een keldergraf betreft. Op sommige begraafplaatsen kunt u op eigen initiatief een keldergraf laten plaatsen, kosten zijn dan voor eigen rekening.

Voorschriften

Een grafmonument moet voldoen aan de voorschriften welke gelden voor het betreffende graf. De voorschriften kunnen verschillen per begraafplaats, maar ook op één begraafplaats kunnen de voorschriften per vak verschillen. Uiteraard zijn wij van vrijwel alle begraafplaatsen op de hoogte van de regels en verzorgen wij de vergunningaanvraag.